volvo-electric-rang-1500.jpg

SBTi-goedkeuring voor toonaangevende klimaatdoelstellingen van Volvo Group

De klimaatdoelstellingen van de Volvo Group zijn in overeenstemming met wat de meest recente klimaatwetenschap nodig acht om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 °C te houden. Volvo Group’s voorstel om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, is nu goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi).
Nieuws | 08-06-2021
“We zijn vastbesloten om het voortouw te nemen en onze industrie te transformeren naar een duurzamere samenleving en toekomst”, zegt Martin Lundstedt, President en CEO van Volvo Group. In november 2020 heeft Volvo Group zich gecommitteerd aan tussentijdse doelstellingen en zich ten doel gesteld om een traject naar een netto-nul-emissie van broeikasgassen in de waardeketen uiterlijk in 2050 vast te stellen. Nu zijn deze doelstellingen gevalideerd door de SBTi.

Klimaatakkoord van Parijs

“De Volvo Group heeft met deze goedkeuring de meest ambitieuze SBTi-doelstellingen in de branche en onze roadmap is in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en het hogere ambitieniveau van SBTi. We lopen voorop door ons ook te richten op de doelstelling van 1,5 °C als het gaat om de uitstoot van de trucks en bussen die we verkopen; het grootste deel van onze activiteiten”, zegt Martin Lundstedt. Het Science Based Targets-initiatief biedt organisaties twee verschillende ambitieniveaus in hun streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Standard Commitment om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 °C boven het pre-industriële niveau en de Business Ambition voor 1,5 °C om de emissiereductiedoelstellingen af ​​te stemmen op de 1,5 °C doelstelling in het akkoord van Parijs. Volvo Group heeft zich gecommitteerd aan de laatste optie en neemt de volgende stappen:
  • Volvo Group heeft als primeur in de sector een eigen route ontwikkeld naar de 1,5 °C doelstelling voor trucks en bussen, met een beoogde emissiereductie van 40% per gereden kilometer tegen 2030.
  • De doelstellingen van Volvo Group voor indirecte emissies dekken ongeveer 95% van de verkochte producten. Dit is toonaangevend in de sector en ruim boven de minimumvereiste van SBTi van 67%.
  • Volvo Group streeft ernaar om uiterlijk in 2040 een netto-nul-emissie van de waardeketen te bereiken, tien jaar eerder dan de SBTi-verplichting. De producten van Volvo hebben een gemiddelde levensduur van tien jaar in de gebruiksfase van de klant. Om ervoor te zorgen dat het gehele rollende wagenpark in 2050 een nul-emissie heeft, is het noodzakelijk dat alle producten die na 2040 worden geleverd, een nul-emissie hebben.

100% fossielvrij

Met 2019 als basisjaar heeft Volvo Group haar tussentijdse doelstellingen bepaald en zal de voortgang continu op transparante wijze opvolgen en rapporteren. “Klimaatverandering is een reëel probleem en een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De Volvo Group is begonnen aan een onomkeerbare transformatie om ons aanbod te veranderen met de ambitie om 100 procent veilig, 100 procent fossielvrij en 100 procent productief te zijn. We zijn klaar om samen met onze klanten, partners en de samenleving het noodzakelijke transformatieproces voor onze sector in te zetten”, besluit Martin Lundstedt.

Over SBTi

Het Science Based Targets-initiatief (SBTi) helpt bedrijven bij het vaststellen van op wetenschap gebaseerde doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en bedrijfsactiviteiten te transformeren om in de toekomstige CO2-neutrale economie te passen. Door bedrijven vastgestelde doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen (geenhouse gas, GHG) te verminderen, worden als `wetenschappelijk gebaseerd` beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat volgens de laatste klimaatwetenschap nodig is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen - om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau en streven naar inspanningen om de opwarming te beperken tot 1,5°C. SBTi is een samenwerking tussen CDP, United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), World Wide Fund for Nature (WWF) en onderdeel van de We Mean Business Coalition. Bekijk het aanbod elektrische Volvo-trucks »

Meer weten?

Neem contact met ons op »
volvo-fm-electric-1024.jpg
Nieuws

Vijftig Volvo (Bio-)LNG-trucks voor AB Texel

AB Texel investeert in vijftig Volvo FH-trucks op (Bio-)LNG om de CO2-uitstoot te verlagen.

Lees meer

Volvo komt met waterstoftrucks

In 2026 zullen de eerste klantentests plaatsvinden. Tegen het eind van dit decennium zijn… Lees meer

Volvo Trucks biedt meer duurzame alternatieven voor diesel

Volvo Trucks heeft het aantal truckmodellen dat kan rijden op synthetische of biodiesel… Lees meer