Nederlandse primeur voor SITA door inzet Volvo FE Low Entry Cab

Nieuws | 11-06-2012

Met de ambitie het aantal verkeersongevallen tot een minimum te beperken, bundelen SITA - specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement - en Volvo Truck Nederland de krachten. Sinds de Volvo FE LEC (Low Entry Cab) als beste truckcabine uit de veiligheidstest kwam, heeft SITA de eerste van drie Volvo FE LEC’s op proef genomen in Arnhem. Hiermee beleeft zij een Nederlandse primeur.Het vergroten van de veiligheid op de weg is één van de speerpunten van het beleid van SITA. Hieraan geeft zij niet alleen invulling door chauffeurs en bijrijders te wijzen op mogelijke gevaren. SITA geeft ook voorlichting aan kwetsbare verkeersdeelnemers, onder wie scholieren. "Het gedrag van verkeersdeelnemers is een belangrijk aspect dat de veiligheid op de weg beïnvloedt," benadrukt Wieger Droogh, General Manager van SITA Nederland. "Minstens zo belangrijk is het materieel. Daarom hebben we bij 26 truckcabines onderzocht welke de meest verkeersveilige werkomgeving biedt. De cabine van de Volvo FE LEC komt hierin duidelijk naar voren als meest veilige. Het ontwerp geeft chauffeurs het beste overzicht op de weg en ander verkeer."

De Volvo FE LEC wordt vanaf deze week als proef ingezet voor de afvalinzameling in Arnhem. Over drie weken worden de twee andere trucks ingezet om in verschillende stedelijke omgevingen nauwlettend te volgen hoe deze presteren en of chauffeurs er veiliger door kunnen werken.

Grondige tests
Tijdens een grondige test van 26 cabines van verschillende truckfabrikanten heeft SITA onder andere met poppen het zicht rondom de cabine onderzocht. Volvo Trucks ontwikkelde speciaal voor afvalinzameling en distributie in het drukke stadsverkeer de FE Low Entry Cab. "Door de lage ramen in de zijportieren, extra ramen aan de achterzijde van de cabine, grote achteruitkijkspiegels en extra dode-hoekspiegels wordt de verkeersveiligheid vergroot. Hiermee willen we de kans op verkeersongevallen zo klein mogelijk maken," vertelt Droogh. "Bovendien is het mogelijk extra hulpmiddelen in te zetten voor meer veiligheid, zoals camera's en sensoren. Het sterkste kenmerk van de FE LEC is echter dat de cabine meer overzicht biedt aan de chauffeur: een absolute noodzaak voor het voorkomen van ongevallen."

Extra veiligheidsmaatregelen
Als de drie trucks aan de verwachtingen voldoen, overweegt SITA haar wagenpark verder uit te breiden met de Volvo FE LEC, mogelijk met extra veiligheidsmaatregelen die in overleg met Volvo Truck Nederland worden onderzocht "In Volvo Truck Nederland hebben we een welwillende partner gevonden die dezelfde missie heeft," verklaart Droogh. "We ervaren het overleg over de vereiste maatregelen als zeer constructief. Volvo Truck Nederland denkt niet alleen actief mee over hoe we de wegen veiliger kunnen maken. Zij is zich er ook van bewust dat het bij verkeersveiligheid om mensenlevens gaat en we ons niet tot statistieken willen beperken. Ons gemeenschappelijke streven is dan ook het aantal verkeersongevallen te minimaliseren."

8 juni 2012

Over SITA

Activiteiten - SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. SITA verzorgt de inzameling, de recycling of (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval: algemeen restafval, huishoudelijk afval, bedrijfsafval, hout, metalen, bouw- en sloopafval, glas, papier en karton en kunststofverpakkingen. Maar ook: vertrouwelijke informatiedragers, gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval. SITA heeft verder bedrijfsonderdelen voor de reiniging van straten, het bestrijden van plaagdieren, de bodemsanering en rioolbeheer en -onderhoud. Bij SITA in Nederland werken ruim 2.200 medewerkers verspreid over 40 vestigingen.

Duurzaamheid - De zorg voor het milieu hoort bij ons dagelijks werk. Het inzamelen en verwerken van afval draait vooral om het zo optimaal en duurzaam mogelijk hergebruiken en terugwinnen van kostbare grondstoffen uit afval. Gescheiden inzameling aan de bron geeft vaak het hoogste duurzaamheideffect. Zo zijn o.a. glas, metaal, papier, plastic en hout zeer goed te recyclen. Door het hergebruiken en recyclen van afval reduceren we de uitstoot van CO2 en verminderen we de druk op primaire grond- en brandstoffen. Maar ook restafval wordt nuttig toegepast. Bij de verbranding ervan wordt veel duurzame energie opgewekt.

Organisatie - SITA Nederland is onderdeel van SITA Northern Europe Waste Services (NEWS). SITA NEWS is het samenwerkingsverband van de SITA- organisaties in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg en is onderdeel van SUEZ ENVIRONNEMENT, het water- en milieu- onderdeel van de industriële groep GDF SUEZ. De water- en milieu-activiteiten, onder de naam SUEZ ENVIRONNEMENT, hebben een aparte beursnotering in Parijs en Brussel.

Nieuws

Volvo Trucks biedt meer duurzame alternatieven voor diesel

Volvo Trucks heeft het aantal truckmodellen dat kan rijden op synthetische of biodiesel… Lees meer

BPM-actie voor bedrijfswagens

Koop nog dit jaar een nieuwe bedrijfswagen en bespaar duizenden euro’s.

Lees meer

Dit is hoe chauffeur René de actieradius van zijn elektrische vrachtwagen beïnvloedt

BIGtruck Online Magazine rijdt een dag met hem mee in de Volvo FM Electric.

Lees meer